OPINIONS & INSIGHTS

எல்.கே.ஜி.சேர்க்கை இவ்வளவு கடினமா ?

பெரிய பெரிய ஆசை - 2 மிகவும் கடினம் இன்றைய காலக்கட்டத்தில், நமது பகுதிகளில் கல்லூரிகளில் மாணவர்களைச் சேர்ப்பதை விட, LKG admission அதாவது ஆரம்பப் பள்ளிகளில்…

பள்ளி வகுப்புகளில் பங்குச்சந்தைப் பாடம்?

பெரிய பெரிய ஆசை -1 : பள்ளி வகுப்புகளில் பங்குச்சந்தை பற்றிய பாடங்கள். பங்குச் சந்தை சார்ந்த நிப்டி 50 இன்டெக்ஸ் போன்றவற்றைப் பற்றி வகுப்புகள். பள்ளி…